Odhad ceny nemovitosti

1. Odbornost a znalosti trhu 

Disponuji přístupem k aktuálním informacím o prodejích a cenách podobných nemovitostí v dané lokalitě. Odhad stanovuji také na základě interních dat a cenových map s daty přímo z katastru nemovitostí. Tím pádem jsem schopen poskytnout realistický odhad tržní hodnoty nemovitosti.

2. Vyhodnocování faktorů

Dokážu posoudit stav nemovitosti, lokalitu, případně navrhnout vylepšení, která by se dala provést na nemovitosti a další relevantní faktory. S těmito znalostmi mohu poskytnout komplexní odhad ceny nemovitosti.

3. Objektivního posouzení nemovitosti. 

Majitelé nemovitostí často mají emocionální vazby ke svému majetku, což může vést k nadhodnocení nebo podhodnocení ceny. Přistupuji tak k odhadu ceny s profesionálním pohledem a analyzují faktory na základě objektivních kritérií.